Sagrado Corazón

Eguna: Eguaztena, 2017ko azaroaren 15ean

Ordua: 18:15

Lekua: Ikastetxeko aretoa

AHAL DOZULA JAKIETAREN INDARRA

Indarra emoten deutsuna ahal dozula jakitea da

Guraso moduan,  gure seme-alabei mugak jarri eta eusteko gai izan gaitezan, eta oinarrizko beharrizanak araua diran sendi giroa emoteko, lortu geinkela jakin behar dogu. Eta posiblea dalaren jakite horretarako gai garala sentitu behar dogu. Beraz, ahal dogula jakinik baino ez dogu izango boterea. Guraso moduan boterea eukitea ez da zigortzea, alderantziz baino, boterea eukitea gure ahalmenaren ondorioa da, eta hortik abiatuta egin ahal izatea.

http://robertoaguado.com